O NAMA

O NAMA

Naše društvo se toliko brzo menja, decenije su donosile i donose nove stvari, nove trendove, nove
napretke i nove pošasti, ali ono što je isto već tri stotine godina je poruka koju nosi masonerija. Ona
je jednako snažna danas, kao što je to bila i vekovima unazad.
Mi verujemo da je deo njene vrednosti i to što je pored bogatstva, koji su Braća vekovima negovala,
danas sazreo čas da i Sestre budu te koje mogu da doprinose.

Sa radošću u srcu, obaveštavamo slobodnozidarski svet da je Velika Mešovita Loža Harmonia, počela
sa radom 20. oktobra 6019. Godine Istinske Svetlosti u Novom Sadu. Uz blagonaklonost Velikog
Arhitekte svih svetova, toga dana su 33 Sestre krenule stazama Slobodnih Zidara.
Velika Mešovita Loža Harmonia broji preko 120 članova, nastala je po Andersonovoj Konstituciji i
trenutno u okviru Velike Mešovite Lože radi 12 malih Radionica.
VMLH je nezavisna i autonomna Loža, otvorena ka svim masonskim obedijencijama, uspostavlja
saradnju sa mnogim ženskim masonskim i mešovitim ložama .
Slobodno Zidarstvo je jedna od najvećih organizacija sveta, počiva  na verovanju da svaki čovek treba
da doprinosi nastojanju da svet bude bolji. Razvijanjem naše kulture i filantropije mi stvaramo
duboke promene u korist naše Braće, Sestara, porodice, naše zajednice i zajedničke budućnosti svih
nas.

Prvi i osnovni princip kojim se rukovodimo jeste naša bratsko/sestrinska ljubav, koja podrazumeva
poštovanje, ljubaznost, toleranciju svih razlika u religiji, naciji, kulturi, starosnoj pripadnosti i
obrazovanju. Naše osnovne  dužnosti su ljubav prema otadžbini, poštovanje zakona svoje države i
borba za  istinu, dobrotu i pravednost. Uz pomoć Snage, Mudrosti i Lepote negujemo Veru, Nadu i
Ljubav, širimo  toleranciju među narodima i razvijajamo ljudska prava. Nastojimo da budemo učitelji i
čuvari ličnih i društvenih vrednosti kojima će čovečanstvo morati da se vrati da bi preživelo. Jednom
rečju borimo se strpljivo za sveopštu harmoniju u svetu kroz iskazivanje istinskog čovekoljublja.

Mešovite i ženske Lože nisu toliko česte, kao što je to slučaj sa isključivo muškim Ložama, ali ideja o
muško-ženskoj masoneriji nije novijeg datuma. Marie Deraisme je inicirana 4. januara 1882. i time
postaje prva Sestra na svetu. Zahvaljujući njenoj borbi, mi danas lakše hodamo ovim stazama
Slobodnog Zidarstva. U jednoj svojoj besedi ona govori: “Draga Braćo, učinili ste prevrat raskidajući
sa starim uskogrudim tradcijama. Imali ste hrabrosti da se suprotstavite preteranoj strogosti
masonskih principa. Zahvaljujući vama, pobeđena je jedna predrasuda.”

I kao što operativna masonerija nije dozvoljavala članstvo bilo kom muškarcu koji nije iz zidarske
profesije, spekulativna masonerija uviđa da iako neko nije zidar, može da živi, razvija, neguje i brani
slobodnozidarske vrednosti. Iako je i to, u datom trenutku, predstavljalo zanemarivanje tradicije,
pokazalo se kao odlična odluka. Slobodno Zidarstvo je u svojoj srži protiv diskriminacije i mi u tom
duhu koračamo slobodni putem Svetlosti.

Ordo ab chao!
Sestra Lucija