MASONSKI KODEKS

MASONSKI KODEKS

I

Pravi kult Velikog Neimara Svih Svetova sastoji se u primernom ponašanju. Zbog toga čini dobro iz ljubavi prema dobru. Čini da tvoja duša uvek bude u čistoti, da bi stupio dostojanstveno pred Velikim Neimarom Svih Svetova. Voli dobre, pomozi slabima, udalji zle, ali ne mrzi nikoga. Razgovaraj uzdržano sa velikima, oprezno sa sebi ravnima, iskreno sa prijateljima, nežno sa decom, ljubazno sa siromašnima. Ne laskaj svome bratu, to je izdaja. Ako ti tvoj brat laska, strahuj da želi da te potkupi.

II

Slušaj uvek glas savesti. Budi otac siromašnih. Svaki uzdah koji tvoja grubost izazove kod njih, povećaće broj prokletstava koji će pasti na tvoju glavu. Poštuj putnika namernika; pomozi mu; njegova pojava za tebe je svetinja. Izbegni rasprave, spreči uvrede. Potrudi se da uvek budeš u pravu. Poštuj žene. Ne zloupotrebi nikada njihovu slabost i radije pogini nego da ih obesčastiš.

III

Ako ti Veliki Neimar Svih svetova da dete, zahvali mu se. Budi tom detetu božanska prilika. Učini da do desete godine strahuje od tebe, da te do dvadesete godine voli i da te do smrti poštuje. Do desete godine budi mu učitelj, do dvadesete otac, a do smrti prijatelj. 

Pobrini se da mu preneseš dobre principe, pre nego dobre manire, omogući mu prosvećen pravac, radije negoli frivolnu eleganciju. Vaspitaj ga da postane pre pošten nego okretan čovek. Ako se stidiš zbog svog stanja, to je zbog tvoje gordosti, ona je znak da nije mesto koje zauzimaš ono što te uzdiže ili degradira, već način na koji ga ti doživljavaš.

IV

Čitaj, i neka ti to koristi, gledaj i oponašaj, razmišljaj i radi. Neka sve bude na korist tvojoj Braći, to je kao da radiš za sebe samoga.

V

Budi svuda zadovoljan, svim i zbog svega. Raduj se pravdi, neka te ne rasrdi nejednakost, pati ne sažaljevajući sam sebe.

VI

Ne ocenjuj olako tuđe postupke. Nikada ne prekorevaj i hvali još manje.